چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 _ 09 شعبان 1439 _ 25 آوریل 2018
فارسی | English
   
   
  اوقات شرعی 
   
   
  مهمان : 188
  اعضا عضو سایت : 91
  اعضا آنلاین : 0
  امروز : 1778
  ديروز : 6766
  ماه : 32129
  سال جاری : 235693
  تعدا مطالب : 1809
  كل : 4582657
   
    امروز
  چهارشنبه
  ارديبهشت 1397
  5
  قمری:09 شعبان 1439

  میلادی:25 آوریل 2018
   
   امور حقوقی
  مدیریت امور حقوقی
  نام و نام خانوادگي: دکتر مرتضی حاجی پور
  سمت : رييس اداره حقوقي
  مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی
  داخلی : 2470
  تلفکس:04124327524


  شرح وظایف:
  1-برنامه ریزی و انجام امور مربوط به پیمانها ، قرارداد و تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها ، لوایح قضایی، مزایده ها و مناقصه ها و... با هماهنگی معاونت متبوع
  2- بررسی و مطالعه مستمر در زمینه های حقوقی و جمع آوری و طبقه بندی منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات لازم .
  3- اظهار نظر نسبت به طرح قوانین ، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها ، موافقت نامه تنظیمی از سوی دانشگاه
  4- نظارت در حسن اجرای مقررات ، پیمانها و قراردادهایی که به نحوی از انحاء با حقوق دانشگاه ارتباط دارند
  5- بررسی و مطالعه قراردادها و منابع حقوقی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین حقوق دانشگاه
  6- تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه و انجام امور دفاع با صرفه و صلاح دانشگاه و با هماهنگی مسئولان ذیربط در مراجع ذیصلاح و انعکاس نتایج آن به معاونت متبوع
  7- انجام امور مربوط به اخذ تعهد وثیقه ملکی به نمایندگی از وزارت و از متعهدین به خدمت اعزام به خارج از کشور و اجرای تعهدات متعهدینی که به تعهدات خود عمل ننموده اند در چارچوب ضوابط ذیربط
  8- اظها نظر حقوقی پیرامون مسائلی که از طرف واحدهای دانشگاه ارجاع می گردد
  9- اتخاذ تدابیر لازم به منظور برگزاری مناقصه  و مزایده خدمات و کالا به نحو مطلوب و شایسته با همکاری واحدهای ذیربط.
  10- بررسی و تنظیم قراردادهای مختلف آموزشی ،  پژوهشی ، پشتیبانی ، خدماتی و .... در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی واحدهای ذیربط
  11- بررسی و اظهار نظر حقوقی و قانونی در زمینه تجدید و یا لغو مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
  12- برگزاری و شرکت فعال و مستامر در کمیسیون های مزایده ومناقصه و سایر کمیته ها و مجامع قانونی به منظور ارائه طریق حقوقی و قانونی
  13- ارزیابی منظم و مستمر امور و تهیه و ارئه گزارش از مشکلات و فعالیتهای انجام شده به معاونت متبوع و سایر مراجع ذیصلاح
  14- انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد.