دوشنبه 4 تير 1397 _ 11 شوال 1439 _ 25 ژوئن 2018
فارسی | English
 
 
اوقات شرعی 
 
 
مهمان : 679
اعضا عضو سایت : 89
اعضا آنلاین : 1
امروز : 916
ديروز : 12171
ماه : 29688
سال جاری : 646327
تعدا مطالب : 1860
كل : 4993291
 
  امروز
دوشنبه
تير 1397
4
قمری:11 شوال 1439

میلادی:25 ژوئن 2018
 
 امور حقوقی
مدیریت امور حقوقی
نام و نام خانوادگي: دکتر مرتضی حاجی پور
سمت : رييس اداره حقوقي
مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی
داخلی : 2470
تلفکس:04124327524


شرح وظایف:
1-برنامه ریزی و انجام امور مربوط به پیمانها ، قرارداد و تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها ، لوایح قضایی، مزایده ها و مناقصه ها و... با هماهنگی معاونت متبوع
2- بررسی و مطالعه مستمر در زمینه های حقوقی و جمع آوری و طبقه بندی منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات لازم .
3- اظهار نظر نسبت به طرح قوانین ، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها ، موافقت نامه تنظیمی از سوی دانشگاه
4- نظارت در حسن اجرای مقررات ، پیمانها و قراردادهایی که به نحوی از انحاء با حقوق دانشگاه ارتباط دارند
5- بررسی و مطالعه قراردادها و منابع حقوقی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین حقوق دانشگاه
6- تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه و انجام امور دفاع با صرفه و صلاح دانشگاه و با هماهنگی مسئولان ذیربط در مراجع ذیصلاح و انعکاس نتایج آن به معاونت متبوع
7- انجام امور مربوط به اخذ تعهد وثیقه ملکی به نمایندگی از وزارت و از متعهدین به خدمت اعزام به خارج از کشور و اجرای تعهدات متعهدینی که به تعهدات خود عمل ننموده اند در چارچوب ضوابط ذیربط
8- اظها نظر حقوقی پیرامون مسائلی که از طرف واحدهای دانشگاه ارجاع می گردد
9- اتخاذ تدابیر لازم به منظور برگزاری مناقصه  و مزایده خدمات و کالا به نحو مطلوب و شایسته با همکاری واحدهای ذیربط.
10- بررسی و تنظیم قراردادهای مختلف آموزشی ،  پژوهشی ، پشتیبانی ، خدماتی و .... در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی واحدهای ذیربط
11- بررسی و اظهار نظر حقوقی و قانونی در زمینه تجدید و یا لغو مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
12- برگزاری و شرکت فعال و مستامر در کمیسیون های مزایده ومناقصه و سایر کمیته ها و مجامع قانونی به منظور ارائه طریق حقوقی و قانونی
13- ارزیابی منظم و مستمر امور و تهیه و ارئه گزارش از مشکلات و فعالیتهای انجام شده به معاونت متبوع و سایر مراجع ذیصلاح
14- انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد.